Zona Muranów

Zona Muranów to projekt społeczno-edukacyjny, realizowany przez Wielką Polonię w partnerstwie z czterema doświadczonymi organizacjami pozarządowymi.

Projekt kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Działa na obszarze Muranowa i północnego Śródmieścia. source site Stowarzyszenie Wielka Polonia odpowiada w Zonie Muranów za koordynację i realizację kilku istotnych modułów projektu: follow – pogotowie lekcyjne – pomoc w nauce – warsztaty dziennikarskie – warsztaty miejsko-historyczne
– zajęcia sportowe
– program „Niewidzialna Ręka” – wolontariat młodzieżowy
– promocję projektu

Głównym celem Zony Muranów i zaangażowanych w nią organizacji jest wzbogacanie zasobów edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży, rozwijanie ich zainteresowań, twórcze organizowanie czasu wolnego i wspieranie aktywności lokalnej.

Partnerami Stowarzyszenia Wielka Polonia w Lokalnym Systemie Wsparcia Zona Muranów są: Stowarzyszenie ASLAN, Fundacja Chrześcijańska NEBO, Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN i Stowarzyszenie AMFORA. Szkołami partnerskimi konsorcjum Zona Muranów są: Szkoła Podstawowa nr 32 im. Małego Powstańca, ul. Lewartowskiego 2, Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka, ul. Karmelicka 13 , Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego, al. Jana Pawła II 26A, Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Niska 5.

go to link

Comments are closed.

Kampania Campaign została zakończona. Nie można dodać kolejnych wpłat.